Trong các yếu tố cấu thành nên văn hoá Việt, yếu tố biển tuy không phải là yếu tố hàng đầu hình thành nên văn hoá bản địa nhưng vai trò và vị trí của “mảng” văn hoá này lại chiếm một phần quan trọng trong văn hoá Việt, càng ngày càng được bộc lộ đậm nét.
 
 
Khoa học và Đạo học chân thực là hai con đường nhận thức cơ bản của loài người, quyện hòa với nhau, bổ sung cho nhau nhằm đưa nhan loại vượt thoát hết mọi phiền não và khổ đau của sinh tử luân hồi đạt tới mục tiêu cao quý là sự giác ngộ Chân lý, và sống An lạc,...
 
 
Năm 1969, quan hệ Trung – Xô từng được ví như ở trạng thái “rơi vào bùn đen” khi mâu thuẫn của hai nước này gần như có thể bùng phát chiến tranh toàn diện.
 

Từ Trung - Xô trong 'bùn đen' đến trục quan hệ Trung - Nga trong hoàn cảnh mới

Năm 1969, quan hệ Trung – Xô từng được ví như ở trạng thái “rơi vào bùn đen” khi mâu thuẫn của hai nước này gần như có thể bùng phát chiến tranh toàn diện.

Xem tiếp

Tứ diệu đế của đạo Phật qua góc nhìn khoa học

Khoa học và Đạo học chân thực là hai con đường nhận thức cơ bản của loài người, quyện hòa với nhau, bổ sung cho nhau nhằm đưa nhan loại vượt thoát hết mọi phiền não và khổ đau của sinh tử luân hồi đạt...

Xem tiếp

Phác thảo yếu tố Biển trong văn hóa Việt Nam

Trong các yếu tố cấu thành nên văn hoá Việt, yếu tố biển tuy không phải là yếu tố hàng đầu hình thành nên văn hoá bản địa nhưng vai trò và vị trí của “mảng” văn hoá này lại chiếm một phần quan trọng t...

Xem tiếp

Nghệ sỹ đích thực thì nghèo, nghệ sỹ 'hàng chợ' thì giàu

Hán Văn Tình (người đóng vai nhân vật Quềnh trong phim Đất và Người) là một trong những nghệ sỹ đầy tài năng của Nhà hát tuồng Việt Nam. Ông bị căn bệnh ung thư quái ác tấn công, đang điều trị trong h...

Xem tiếp

Chuyện đau lòng từ những phát hiện mới trong thiên nhiên Việt Nam

Phát hiện loài mới, ngoài những lợi ích to lớn cho nhân loại thì đôi khi các nguyên nhân khách quan lại trở thành thảm hoạ cho chính loài mới được công bố và cả hệ sinh thái trong khu vực loài mới sin...

Xem tiếp