Văn hóa kinh doanh tại Nhật không bị ám ảnh bởi những gì có trong báo cáo tài chính mỗi quý mà là sự kiên trì nỗ lực để trường tồn cùng với tên gọi của mình.
 
 
Chuyện quan chức sắp nghỉ hưu vội vàng ký hàng lọat quyết định bổ nhiệm cán bộ gây bất cập, cản trở sự vận hành lành mạnh của bộ máy tổ chức đã không còn là việc hy hữu. Vấn nạn tham nhũng đã và vẫn tiếp tục làm nóng hầu hết các diễn đàn chính trị, pháp lý...
 
 
Trong khi các đối thủ của Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương thực hiện chiến thuật "đặt cược nhiều cửa" thì Philippines dường như đã đặt hầu hết số trứng chiến lược mình có vào trong chiếc giỏ pháp lý không lấy gì làm chắc chắn.
 

Không ngăn bệnh cơ hội, tư duy nhiệm kỳ, không thể chống tham nhũng

Chuyện quan chức sắp nghỉ hưu vội vàng ký hàng lọat quyết định bổ nhiệm cán bộ gây bất cập, cản trở sự vận hành lành mạnh của bộ máy tổ chức đã không còn là việc hy hữu. Vấn nạn tham nhũng đã và vẫn t...

Xem tiếp

Chuyện khó tin về những công ty hơn 1.000 năm tuổi ở Nhật Bản

Văn hóa kinh doanh tại Nhật không bị ám ảnh bởi những gì có trong báo cáo tài chính mỗi quý mà là sự kiên trì nỗ lực để trường tồn cùng với tên gọi của mình.

Xem tiếp

Chuyện xử án đê điều dưới thời nhà Nguyễn

Những việc làm nghiêm khắc, giữ đúng kỷ cương phép nước, xử đúng người đúng tội đối với những hành vi xâm phạm đê điều của người xưa đang là những bài học cho chúng ta hôm nay.

Xem tiếp

Biển đảo Tổ quốc qua những trang bút ký

Không chỉ có thơ, mà văn xuôi, đặc biệt là thể loại ký về biển đảo của Tổ quốc đã được nhiều nhà văn tên tuổi thuộc nhiều thế hệ quan tâm như là những hành trang không thể thiếu vắng trong cuộc đời cầ...

Xem tiếp

Tiệc rượu công sở: Một thứ 'văn hóa' đáng kinh hãi

Điều cần nói là cái cách mời uống rượu, bia, đã nâng chén mời là buộc phải cạn hết 100%. Ban đầu là mời cả mâm, rồi riêng từng người, sau đó xách chén đến mời các bàn khác...

Xem tiếp