Lật lại hồ sơ đấu tranh với Fulro hơn 30 năm trước, chúng ta sẽ rút ra được nhiều bài học quý báu về xây dựng và bảo vệ vùng đất Tây Nguyên, về khối đại đoàn kết dân tộc và đấu tranh chống các luận điệu chia rẽ, kích động, gây rối...
 
 
Một thực tế là dù quyết tâm đến đâu, Facebook vẫn là chất gây nghiện khó cưỡng và khó rời bỏ. Lý do cho điều này là gì?
 
 
Hãy thử trồng 1 cây tre. Bạn gieo giống xuống đất, chăm sóc, tưới nước chu đáo mỗi ngày. Và bạn chờ đợi.
 

Hồ sơ cuộc chiến chống FULRO: Nước mắt, máu và nụ cười

Lật lại hồ sơ đấu tranh với Fulro hơn 30 năm trước, chúng ta sẽ rút ra được nhiều bài học quý báu về xây dựng và bảo vệ vùng đất Tây Nguyên, về khối đại đoàn kết dân tộc và đấu tranh chống các luận đi...

Xem tiếp

Hiện tượng di cư ngôn ngữ ở nhà văn đương đại

Nhà văn sống nhờ, trong và qua ngôn ngữ dân tộc. Ngược lại, sinh mệnh ngôn ngữ dân tộc tùy thuộc nhiều vào sự ưu tư, chăm sóc của người sáng tác văn học. Toàn cầu hóa, nhiều sinh mệnh ấy đang bị đe dọ...

Xem tiếp

Ăn thịt thú rừng - nguy cơ lây lan những dịch bệnh khủng khiếp

Ở Liberia, nơi tâm dịch bệnh Ebola hoành hành, chính con người đã bị ‘thiên nhiên’ trả thù vì ăn thịt động vật hoang dã. Ở đất nước này, nhà nhà, người người ăn thịt thú rừng.

Xem tiếp